Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(25. 7. 1978)


Problém č. 181

Miklós Locker

Šachmaty 11/1977

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kf1 Df8 Vh6 Jb5 Jc4 (5 kameňov), čierny Ke4 Pd4 (2 kamene) biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 175 vyhrávajú: Bohumil Ecker z Trnavy, Iveta Maneková z Bratislavy a Ivan Vencel z Turian nad Váhom.

Riešenie problému č. 178 (Ten Cate): Pripravené hry 1...Kg7, Sf8~, Sg7 2.Dh6, Dh6, Je7 mat, riešenie 1.Dh3 tempo so zameneným matom 1...Sg7 2.Df5 mat a pridaným variantom 1...Kg5 2.Dg4 mat. Výborná "staromódna" núdzovka.

Existuje veľa dôkazov, že v miniatúrnej forme možno spracovať aj najmodernejšie dvojťažkové témy. Jedným z vrcholných príkladov je skladba Miklósa Lockera, nedávno zomrelého autora zo Zakarpatskej Ukrajiny, ktorú vidíme na diagrame. Malou úpravou sa do pôvodnej verzie podarilo J. Antonovovi včleniť pokusy 1.Vh5? a 1.Vh3? s hrozbami 2.Df5 a 2.Df3 mat, ktoré sú vyvrátené obranami 1...Kd3! a 1...Kd5! Po zvodníkoch nasledujú uvedené maty práve po uvedených obranách, a to v rozličnom poradí, teda, ako hovorí terminológia, ide tu o témy Dombrovskisa a Hanneliusa. Napokon v riešení sa objavia celkom nové maty, čiže téma zámeny matov. Kto chce dvojťažku vyriešiť bezo zvyšku, musí nájsť aj obe zvodnosti – mali by sa o to pokúsiť všetci riešitelia.


Vzad <<  >> Vpred