Pravda

<<  2023  >>

Vyberte si číslo
.
.
.
.
4450
4451 4452 4453 4454 4455
4456 4457 4458 4459 4460
4461 4462 4463 4464 4465
4466 4467 4468 4469 4470
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 

číslo - originál
číslo - prvotina
číslo - oprava  

Krúžok kompozičného
šachu v Bratislave
Dom kultúry Ružinov
klubovňa - č.d. 214
v čase 18:00-21:00 hod.

Najbližšie stretnutie:

Vitaní sú všetci záujemcovia
o kompozičný šach

Animované diagramy
riešenia si môžete prehrať
priamo na diagrame