Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(1.4.1983)


Problém č. 1417 – originál

František Sabol, Havířov

Samomat 2. ťahom

 


Problém č. 1418 – originál

Ladislav Packa, Topoľčany

Pomocný mat 4. ťahom

2 riešenia, žartovný problémKontrolná notácia. 1417: b. Kb1 Df7 Ve8 Vh6 Sg1 Jb7 Jd1 Pa4 a5 c2 c5 e2 f5 h5 (14), č. Kc6 Va2 Pa3 b2 d6 e3 g6 h7 (8), biely začne a donúti čierneho dať mat najneskôr druhým ťahom. 1418: b. Ka5 Jb4 (2), č. Kf4 Jd2 Jg1 (3) čierny začne a pomôže bielemu dať mat štvrtým ťahom (k cieľu vedú dve cesty, začínajúce sa rozličnými prvými ťahmi čierneho), žartovný problém (t. j. problém so zmenou pravidiel, pričom sa na túto zmenu vo výzve neupozorní).


Samomat a prvý apríl

Po namáhavej riešiteľskej súťaži želáme našim čitateľom príjemný oddych spojený s prvoaprílovými žartami. Na prvom diagrame je samomat – akási úloha naruby, v ktorej vyhrá, kto mat nie dá, ale dostane. Aby sme tento s prepáčením podivný problém priblížili širokému okruhu šachistov, uvedieme obe autorom uvádzané zvodnosti. Po 1.J:e3? sa zdá, že samomat vyjde (1...d:c5 2.Jc4!, 1...d5 2.J:d5!, 1...g:f5 2.J:f5!, 1...g5 2.Jg4! – a čierny je zakaždým donútený k jedinému ťahu, ktorým dáva mat: 2...Va1!), ale po najlepšom (čierny nechce dať mat!) 1...g:h5! pokračovanie neexistuje. Podobne 1.S:e3? vedie k cieľu po 1...d:c5, d5, g:f5, g5 2.S:c5, Sd4, Sf4, S:g5, ale opäť nie po 1...g:h5! Neostáva teda nič iné, iba hľadať ďalej... Druhým problémom – už vyslovene žartovným – nás prekvapil mladý autor z Topoľčian. Inšpiroval sa na slávnostnej schôdzi bratislavského krúžku, pri predvádzaní problému, v ktorom si králi vyzliekali plášte opačnej farby. Tentoraz nijaké vyzliekanie ani obliekanie, ale jazda na koni: 1.Je4 Kb4!! (biely kráľ nasadá na svojho koňa) 2.Ke4!! (aj čierny) JKc2! (skok koňa s kráľom v sedle) 3.JKf2! (dtto) Kd2! (biely kráľ zosadá z koňa) 4.Kf1! (aj čierny) Je3 mat (bieleho koňa čiernemu kráľovi). Čierny – ako je to v pomocných matoch predpísané – spolupracoval s bielym na vytvorení matu. Ale podľa výzvy problém má dve riešenia – a to druhé už prenechávame našim čitateľom. – Zo správnych riešiteľov vyžrebujeme dvoch, ktorí vyhrajú knižnú prémiu. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1408 (Ančin) z 25. februára: Zdanlivé hry 1...d6 2.J:b6 V:b6 3.a8D mat, 1...d5 2.Jd6 a 3.Ve8 mat, riešenie 1.Ve7 hrozí 2.Vg7 a 3.Vg8 mat, 1...d6 2.K:f6 a 3.Jg6 mat, 1...d5 2.K:f5 a 3.Jg6 mat. Nie veľmi náročná, ale predsa vtipná zámena dvoch hier.

Riešenie problému č. 1409 (Valuška a Blunár) zo 4. marca: Zdanlivé hry 1...J:f5, Jf3 2.De5, D:g7 mat, zvodnosť 1.De1? hrozí 2.D:h4 mat, 1...J:f5, Jf3 2.K:f5, K:f3 mat, 1...Je6!, riešenie 1.Dd2 hrozí 2.Dg5 mat, 1...J:f5, Jf3 2.Ve5, Vd7 mat (1...Je6 2.Vd7 mat). Pekná trojfázová zámena dvoch matov.

Riešenie problému č. 1410 (Blunár) zo 4. marca: Intencia 1.Ve1 hrozí 2.Jb4+ Kd4 3.Vd1 mat, 1...Sc5 2.Je5+ Kc3 3.Ve3 mat, 1...Vc5 2.Ve3+ Kc4 3.Je5 mat, 1...Vb5 2.a:b5 hrozí 3.Je5 mat, 2...Sd4, Sc7, f:g4 3.Jb4, Jf2, Se4 mat, ale práve v tomto variante sa našla "skulinka" v podobe 2...Sc5!, ktorou čierny kráľ môže utiecť z matovej siete. O bodovaní riešenia platí to isté ako pri č. 1407; pokiaľ ide o výsledok zápasu Zvolen – Kežmarok, v oddelení trojťažiek by to mohlo znamenať zmenu zo 7:3 na 4:5!


* * *

Z nedávno skončenej 1. celoštátnej ligy družstiev prinášame teoreticky zaujímavý súboj dvoch čs. reprezentantov:

Smejkal (DP Praha) – Přibyl (Slávia Hradec Králové)

Anglická hra

1.Jf3 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 d5 4.c:d5 J:d5 5.h4!? Zaujímavý pokus dostať teoreticky dobre pripraveného súpera čím skôr zo známych vôd a nútiť ho samostatne rozmýšľať už v otvorení. 5...J:c3 6.b:c3 h5 7.g3 b6?! Čierny sa na neprebádanej pôde začína pohybovať neisto. Nebolo vážneho dôvodu upúštať od normálneho vývinu Sg7, c5, Jc6 v intenciách Grünfeldovej indickej, aj keď vzájomné oslabenie kráľovského krídla ťahmi h4, resp. h5 viac pociťuje čierny – chýba protiváha k jazdcovi f3, pripravenému skočiť vo vhodný moment na g5. 8.Sg2 Sb7 9.Db3! S nedvojzmyselnou hrozbou 10.Je5!, prípadne 10.Jg5. Čierny musí pristúpiť na ďalšie oslabenie, lebo na Sd5 alebo Dd5 by prišlo 11.c4 s ďalším 12.Sb2. 9...e6 10.0-0 Jd7 11.d4 Se7. Ďalší dôsledok nepresností v 7. ťahu – prirodzený vývin Sg7 viazol na 12.Sa3! a čierny by mal problémy s rošádou. 12.Ve1 0-0? Pochopiteľná snaha o dokončenie vývinu, ale už asi rozhodujúca chyba, po ktorej nástup bieleho v centre nebude možné zastaviť. Postupu e4 mal urputne čeliť ťahom Jf6. 13.e4 c5 14.Sh6 Ve8 15.Vad1 c:d4 16.c:d4 Vc8 17.d5! e:d5 18.e:d5 Sf6. Poslednú možnosť obrany poskytovalo ešte Jc5 19.Db2 Sf8. Teraz už ide hra "na jednu bránu": 19.V:e8+ D:e8 20.Ve1 Dd8 21.Jg5! Jc5 Smrteľnú hrozbu 22.J:f7! by neodvrátilo ani Je5 pre 22.V:e5! S:e5 23.J:f7 Df6 (K:f7 24.d6+ s matom) 24.J:e5 D:e5 25.d6+ Kh7 26.S:b7 Vb8 (Vc3 27.Dd1! s ďalším 28.d7) 27.d7 K:h6 28.Sc8 a biely pešiak prejde do dámy. 22.Df3. Pre zmenu hrozí matový útok 23.Ve8+! D:e8 24.D:f6 a proti tomu už niet vlastne obrany, keďže S:g5 23.S:g5 s ďalším 24.Ve7 neprichádza vôbec do úvahy. V partii vyjde iný elegantný obrat: 22...Dd6 23.Ve6! D:d5 (f:e6 24.D:f6) 24.V:f6 D:a2. Hrať bez figúry sa čiernemu nechcelo a dáva prednosť rýchlemu matu: 25.V:g6+! f:g6 26.Df6 a čierny sa vzdal.


Vzad <<  >> Vpred