Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(28.5.1982)


Problém č. 1341A. König

Čestné uznanie

British Chess Association

C 31.5.1862

Mat 5. ťahom


 

Problém č. 1342L. Knotek

I.-II. cena ex aequo

Slovenský východ 1921

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 1341: b. Kb6 Dh7 Vb8 Jc6 Je4 Pe2 (6), č. Kc4 Sd7 Jf6 Jf8 Pc3 f4 g6 (7), biely začne a dá mat najneskôr piatym ťahom. 1342: b. Ka7 Da6 Sf2 Jg2 Pc2 f3 (6), č. Ke5 Ja4 Pb2 d2 (4), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. K obom dnešným problémom si treba prečítať nižšie uvedené texty. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.


120 rokov českej školy

Za začiatok slávnej éry českého kompozičného šachu sa zvykne pokladať úspešné vystúpenie pražského akademického maliara Antonína Königa (22.4.1836-1.10.1911) na výborne obsadenom "londýnskom turnaji", ktorý usporiadala pri príležitosti šachového kongresu Britská šachová asociácia. V oddelení priamych matových úloh autori boli povinní súťažiť zásielkami šiestich problémov troj- až päťťahových. Víťazom sa stal podľa očakávania Konrad Bayer z Olomouca, ale do histórie sa oveľa významnejšie zapísala zásielka Königa a z nej najmä päťťažka, ktorú uvádzame pod č. 1341. Táto na svoju dobu výnimočná skladba sa začína pomerne jednoducho 1.De7 Jd5+ 2.Ka7 J:e7, ale v závere sa v nej objavia tri maty, ktorým sa dnes hovorí modelové.

V Čechách sa na základe Königovho diela ustálilo nové poňatie šachovej skladby ako diela umeleckého, ktoré má pôsobiť predovšetkým svojou estetickou krásou – a tento smer dostal v 80. rokoch v Nemecku názov, ktorý mu už navždy ostal: česká škola úlohová.

Dnes máme osobitnú príležitosť pripomenúť si začiatky českej školy, keďže o tri dni uplynie práve 120 rokov od zasielacej lehoty "londýnskeho turnaja".


60 rokov slovenských súťaží

Prvou súťažou v skladaní šachových problémov na území Slovenska bola súťaž košického denníka Slovenský východ v roku 1921. Pripomíname si ju taktiež dnes, lebo o dva dni bude tomu práve 60 rokov, čo v rubrike Slovenského východu vyšiel jej výsledok. Súťaž bola pôvodne vypísaná pre trojťažky a dvojťažky, ale napokon sa uskutočnila len v jednom oddelení, keď namiesto dvojťažiek získal jednu zvláštnu cenu dvojťahový samomat R. Svobodu. Dve ceny ex aequo udelili rozhodcovia J. Moravec a H. Procházka trojťažkám Ladislava Knotka a Cyrila Dedrleho, pravda, na súťaži sa zúčastnili len českí autori. Tomu sa však netreba diviť, lebo skladatelia českej školy boli v tom čase stále na výslní, kým zo slovenských A. Spóner už nežil, R. Réti presedlal definitívne na štúdie, A. Pituk mal ešte len 17 a M. Folkmann 12 rokov, I. Frič venoval pozornosť najmä samomatom a štúdiám a jediný potenciálny možný konkurent G. Kálniczky z Košíc bol už za svojim plodným obdobím. Je iste zaujímavé, ako sa za 60 rokov situácia zmenila...

Riešenie problému č. 1330 (Formánek) zo 16. apríla: a) 1.Jf1 Se4 2.Vh1 V:g2 mat, b) 1.Kh1 Se4 2.Jg1 S:g2 mat. Dva analogické modelové maty s blokovaním polí v symbolickom probléme, kde postavenie kameňov znázorňuje iniciálky Ľudovíta Potúčka.

Knihy za riešenie (z nečakane veľkého počtu správnych riešiteľov) vyhrávajú: Roland Lipták, Komenského 13, 058 01 Poprad a Ján Nahálka, 032 14 Ľubeľa 284.

Bratislavský krúžok. Ďalšie stretnutie záujemcov o šachové problémy sa uskutoční vo štvrtok 3. júna t. r. o 18. hod. v Klube Planéta na Drieňovej ulici (Bratislava-Ostredky).


Vzad <<  >> Vpred