Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(16.4.1982)


Problém č. 1330 – originál

Bedrich Formánek, Bratislava

Venované majstrovi Ľ. Potúčkovi

Pomocný mat 2. ťahom

a) diagram b) č. J namiesto Vh3Kontrolná notácia: a) b. Ka1 Va2 Sb1 Pa3 (4), č. Kg1 Vh3 Jh2 Pg2 g3 (5), b) vežu h3 nahradiť čiernym jazdcom, v oboch pozíciách začne čierny a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom. Riešenia a) aj b) pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.


Ľudovít Potúček 70-ročný

Práve dnes, 16. apríla 1982, sa dožíva sedemdesiatky jeden z najvýznamnejších slovenských šachistov, šachových publicistov a funkcionárov, súdruh Ľudovít Potúček. Azda najznámejším sa stal svojimi knihami, najmä Šachovou príručkou z r. 1943 a 1960, Základmi praktického šachu (1976), ako aj preloženými a autorsky doplnenými knihami Šachista začiatočník (1957) a Šachová škola (1979). Veľký význam mal však aj jeho preklad Sovietskej šachovej školy z r. 1953, spoluúčasť na tvorbe Šachovej terminológie (1968), vedenie viacerých rubrík (najmä dlhé roky v Československom športe), ale aj hlavné redaktorstvo Slovenského šachu (1941-1942) a množstvo článkov odborného a propagačného charakteru, včítane pútavého glosovania partií. Desiatky rokov pracoval Ľ. Potúček vo vedení našich šachových organizácií, predovšetkým ako predseda Šachového zväzu SÚV ČSZTV a podpredseda celoštátneho zväzu.

Aj svoju hráčsku činnosť často spájal s propagáciou šachu vo svojich vystúpeniach po Slovensku a v mnohých simultánkach. Sám sa pritom vypracoval na jedného z najlepších československých praktických šachistov (s titulom majstra už od r. 1941) a reprezentanta našej vlasti v medzinárodných zápasoch (napr. na známom zájazde družstva Československa vo Veľkej Británii r. 1947).

Hru majstra Potúčka si priblížime partiou z historickej cesty družstva Moskvy do Československa r. 1946. V dňoch 17. a 18. marca sa uskutočnil zápas Bratislava – Moskva, dvojkolové na ôsmich šachovniciach. Bratislava prehrala síce 3:13, ale jedinú výhru v partii zaznamenal práve Potúček, ktorý nastúpil v prvom kole na druhej šachovnici ako biely proti Simaginovi. Partiu uvádzame so skrátenými poznámkami víťaza (podľa Čs. šachu): 1.e4 c6 2.d4 d5 3.e:d5 c:d5 4.c4 Jf6 5.Jc3 g6 6.Jf3 Sg7 7.Se2 0-0 8.0-0 Jc6 9.Sg5 Je4! (najlepšie proti hrozbe 10.S:f6) 10.c:d5 J:g5 (po 10...J:c3 by prišlo 11.b:c3 D:d5 12.c4 Dd8 13.d5! s dobrým útokom) 11.d:c6 Je6 (lepšie bolo 11...J:f3 12.S:f3 b:c6 13.S:c6 Vb8! s uspokojivou hrou) 12.d5! Jf4 13.Sc4 (proti pozičnej prevahe čierneho usiluje sa biely udržať materiálnu výhodu) 13...b:c6 14.d:c6 De7 15.Da4 S:c3 16.b:c3 Sg4 17.Jd4 e5 18.Jc2 Vac8 19.Je3 Se2 20.Jd5! (obeť kvality s dôsledným cieľom udržať Pc6) 20...J:d5 21.S:d5 S:f1 22.V:f1 Vfd8 23.c4 Vb8 24.Dc2 Vb6 25.De4 Vb2 (prekvapuje úsilie čierneho hrať na útok; proti pasívnej obrane by biely sotva mohol vyhrať) 26.h4 Kg7? 27.f4! Ve8 28.f:e5 Db6+ (branie na e5 by viedlo k ľahkej výhre bieleho) 29.Kh2 Vf2 30.Vb1 Dc5 31.Vb5 Da3 (čierny už ani teraz nemá záchranu) 32.Dd4 Vf5 33.e6+ Kh6 34.Dd2+ Kg7 35.Dd4+ Vf6 (väčšina divákov sa domnievala, že biely hrá na remízu opakovaným ťahom, išlo však len o známe získavanie času) 36.e:f7 Dd6+ 37.Kh3! Ve1 38.f8D+ K:f8 39.Vb8+ Ve8 40.c7! Dd7+ 41.g4 a čierny sa vzdal, lebo všetky hrozby nemôže kryť a na zúfalý pokus 41...Vf3+ je najjednoduchšie 42.S:f3 D:d4 43.V:e8+ K:e8 44.c8D+ atď.

Do ďalších desiatok rokov želáme majstrovi Potúčkovi veľa zdravia a príjemných chvíľ v zajatí šachu!


Bratislavská riešiteľská súťaž

V sobotu 24. apríla t. r. (teda o týždeň neskôr, ako bolo pôvodne plánované) sa uskutoční 6. ročník bleskovej riešiteľskej súťaže v Klube Planéta (Bratislava-Ostredky, Drieňová ulica, autobus 39). Predložených bude 5 dvojťažiek a 1 ľahšia trojťažka. Začiatok je o 9,30 hod., čas na riešenie 90 minút, vyhodnotenie aj s udelením troch cien a viacerých diplomov sa uskutoční predpoludním. Prihlásiť sa možno tesne pred začiatkom súťaže, alebo na stretnutí krúžku kompozičného šachu vo štvrtok 22. apríla od 18. hod. na tom istom mieste.

* Knihy za riešenie problémov č. 1318 a 1319 vyhrávajú: Vincent Kosnáč, Gelnická 18, 831 06 Bratislava a Vladimír Littva, 034 84 Liptovské Sliače 447.


Vzad <<  >> Vpred