Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ PROBLÉMY

Vedie Ivan GarajDefinitívny výsledok

LI. medzinárodného turnaja v skladaní dvojťažiek

Práca 2001


The Final Award

of the 51th international composing problem tourney – twomovers

Práca 2001Rozhodca (The Judge): Karol Mlynka, BratislavaVasyľ Markovcij, Ukrajina

I. cena, Práca 2001

21.4.2001, č. 2032

Mat 2. ťahom (8+8)


Zoltán Labai, Slovensko

II. cena, Práca 2001

12.5., úprava 14.7.2001, č. 2038

Mat 2. ťahom (14+9)(Markovcij): 1.Df3? hr. 2.Dg4#, 1...J:b7, e:f4 2.f:e5A, De4#, 1...h5!, 1.Sf6? hr. 2.f:e5#A, 1...J:b7, e:f4 2.V:e5, D:d3B#, 1...g5!, 1.Sg3 hr 2.f:e5#A, 1...J:b7, e:f4 2.D:d3B, D:f4#. Trojfázová zámena dvoch matov Z-32-25 obsahuje i zámenu obrany so striedavým využitím poloväzbového kameňa a je spojená aj s trojnásobným hrozbovým paradoxom (aA-Aa-Aa) na báze nezvyčajnej motivácie odcláňania bielych línií.

(Labai): 1.c4? hr. 2.c5#, 1...Df2A, D:f6+B 2.V:f2, V:f6#, 1...Vc6!, 1.Vb7? hr. 2.D:f8#, 1...D:f6A, Vb6+B 2.V:f6, V:b6#, 1...Dh6!, 1.Jd4 hr. 2.Jb5#, 1...Vb6A, Df2+B 2.V:b6, V:f2#. Konštruktérsky náročne koncipovaný a majstrovsky podaný trojfázový cyklus obrán k dvom obranným motívom (napadnutie a šachovanie). Jediná zo štyroch existujúcich ortodoxných dvojťažiek s touto tematickou podskupinou bez prvých ťahov bielym kráľom. 

Jozef Taraba

III. cena, Práca 2001

26.5., úprava 21.7.2001, č. 2042

Mat 2. ťahom (8+6)

 


Štefan Blunár, USA a

Ján Golha, Slovensko

Zvláštna cena, Práca 2001

22.9.2001, č. 2076

Mat 2. ťahom (7+9)

2 riešenia(Taraba): 1.Dc4? hr. 2.S:d2#A, 1...V:e2, S:d3 2.Jc2B, D:d3#C, 1...Jf3!, 1.Dg4 hr. 2.Jc2#B, 1...V:e2, S:d3 2.D:e2D, S:d2#A (1...Jf3 2.D:e4#). Hrozbové paradoxy skĺbené so zámenou matov môžu zaujať i v dvojfázovej necyklickej forme (skladbu z pozostalosti upravil Z. Labai).

(Blunár a Golha): 1.Jg4 hr. 2.Je3#, 1...b4A, Je4B, d4C 2.D:a6, Db3, Se6#. 1.Jf7 hr. 2.Jd6#, 1...b4B, Je4C, d4A 2.D:a6, Db3, Se6#. Cyklus obranných motívov (OM-23-23): napadnutie, Barulinova obrana, odblokovanie v pozícii bez bielych pešiakov i bez rušivého vyvrátenia zvodnosti vo veľmi dobrej konštrukcii (iba tretia známa skladba s uvedenou kombináciou motívov).Vasil Ďačuk, Ukrajina

1. čestné uznanie, Práca 2001

21.12.2001, č. 2088

Mat 2. ťahom (11+6)


Gerhard Maleika, Nemecko

2. čestné uznanie, Práca 2001

14.9.2001, č. 2074

Mat 2. ťahom (7+10)(Ďačuk): 1.Da8+?, 1...Dc6, K:d4 2.Vd7, D:e4#, 1...Sb7!, 1.Dg8+?, 1...De6, K:d4 2.Vd7, Dc4#, 1...Jf7!, 1.Dh5+?, 1...De5, K:d4 2.Vd7, Dd1#, 1...Se5!, 1.Vd7?A hr. 2.Vc5#, 1...D:d7, K:d4 2.D:d7B, V:d6#, 1...S:d4!, 1.Dd7B hr. 2.Vc5#, 1...D:d7, K:d4 2.V:d7A, D:d6# (1...S:d4 2.Se6#). Originálna päťfázová zámena (Z-52-57) pozostáva z trojfázovej predohry s väzbovými matmi po šachujúcich zvodníkoch, ktoré vedú k zámene obrán (Z-32-44) plus z hlavného dejstva (Z-22-24) kompletizujúceho zámenu matu po ústupe kráľa. Salazarova téma pôsobí však pomerne drsne, pričom ani biely Jf2 nie je veľkou ozdobou.

(Maleika): 1.g:f7? hr. 2.Ve6#, 1...Se4, Sg7 2.J:c4, S:e3#, 1...Sf4!, 1.V:e3 hr. 2.Ve6#, 1...Se4, Sg7+, S:e3 2.Vb3, Ve5, S:e3#. Elegantná aktívna zámena dvoch obranných motívov (napadnutie, priviazanie – zaclonenie, šachovanie) obsahuje okrem návratu aj zámenu matov (v duchu témy 6. WCCT). Hrozba však nie je celkom identická – kvôli dvojšachu.Ján Kovalič, Slovensko

3. čestné uznanie, Práca 2001

9.6.2001, č. 2046

Mat 2. ťahom (9+9)


Anatolij Slesarenko, Rusko

Zvláštne uznanie, Práca 2001

30.11.2001, č. 2082

Mat 2. ťahom (10+6)(Kovalič): 1.Dh1? hr. 2.Je6#, 1...c:d5 2.D:d5#, 1...V:a4!, 1.b7? hr. 2.V:c6#, 1...c:d5 2.Je6#, 1...V:a4!, 1.Db1? hr. 2.Va5#, 1...c:d5 2.Db5#, 1...V:a4!, 1.Dg6 hr. 2.D:c6#, 1...c:d5, Sd6 2.Va5, D:d6#. Jednovariantová štvorfázová zámena hrozbovoparadoxových matov (Aa-aA-Ba-aB) má homogénnu obrannú stratégiu a prekvapujúco je ešte doplnená trojfázovou zámenou obranného motívu rovnakej účinnej obrany, ktorá takto do určitej miery supluje druhý tematický variant.

(Slesarenko): 1...Jd~ 2.D:c4#, 1.Vh3? tempo, 1...Kd3, Je~, e:f2 2.D:d2A, Dc3B, Dc5C#, 1...Jd~!, 1.Sf1 tempo, 1...Kd3, Je~, e:f2 2.Dc3B, Dc5C, D:d2A# (1...Jd~, Kd5 2.D:c4, Dc5#). Lačného téma so zrejme originálnym pridávaním voľných polí, no s málo úspešným pokusom logicky odôvodniť "účinnú obranu" ľubovoľným odťahom čierneho Jd2 v tempovke.Miroslav Kasár, Slovensko

Pochvalná zmienka, Práca 2001

7.4.2001, č. 2028

Mat 2. ťahom (14+9)


Abdelaziz Onkoud, Maroko

Pochvalná zmienka, Práca 2001

28.4.2001, č. 2034

Mat 2. ťahom (7+9)(Kasár): 1.Sg5?A hr. 2.Ve3#, 1...Vd3, J:g5 2.D:d3B, J:g5C#, 1...Jd4!, 1.Dd3B, hr. 2.Sd4#, 1...V:d3, Jg5, 2.Jg5C, S:g5A# (1...Jf4, Jc5 2.S:f4, Sc5#). Táto schéma Kissovej témy sa zdá originálna, avšak biela Ve2 si v riešení "nezahrá" už ani len v hrozbe.

(Onkoud): 1.Da3? hr. 2.Jd2#A, 1...d3, Sd3 2.Db4, D:d3#, 1...f:g4!, 1.Dh7?B hr. 2.D:f5#, 1...d3!, 1.e:f6 hr. 2.De7#, 1...f:g4, d3 2.Dh7B, Jd2A#. Zaujímavé variácie autorovej témy úvodníkovo-hrozbového antiparadoxu, pravda, žiadala by sa ďalšia kompletizácia.Efrén Petite, Španielsko

Pochvalná zmienka, Práca 2001

29.9.2001, č. 2078

Mat 2. ťahom (12+9)

 

 

 


Ladislav Salai sr., Slovensko

Pochvalná zmienka, Práca 2001

30.6., úprava 15.9.2001, č. 2052

Mat 2. ťahom (8+4)

b) Da8-g8

c) v b) otočiť okolo "d"

d) v c) Da8-g8(Petite): 1.Sd7? D:d4!, 1.Sb7? Je:d4!, 1.Sd5? J:c5!, 1.Se4? Jb:d4!, 1.Sa8 hr. 2.Jc6#, 1...K:d4, D:d4, Jb:d4, Je:d4, J:c5 2.Sf6, De8, Ve3, Db8, D:c5#. Klasické pokusy strelcom korešpondujú prostredníctvom zoslabujúceho motívu zacláňania so Stocchiho antiduálovým blokovaním voľného poľa, lenže hra po 1...J:c5 je "z iného cesta".

(Salai sr.): a) 1.Vd7 hr. 2.Je7A#, 1...Je~, Je:d4 2.Jf4B, Dg8#, b) 1.Vd7 hr. 2.Jf4B#, 1...Jc~, Jc:d4 2.Je7A, Da8#, c) 1.Vd7 hr. 2.Jb4C#, 1...Je~, Je:d4 2.Jc7D, Dg8#, d) 1.Vd7 hr. 2.Jc7D#, 1...Jc~, Jc:d4 2.Jb4C, Da8#. Štvorfázová zámena hrozby v mereditke je obohatená aj o optické zámeny (porovnaj: K. Mlynka, III. cena, Pravda 1977-1978, s cyklickou zámenou).Ivan Garaj, usporiadateľ turnaja

Karol Mlynka, medzinárodný rozhodca FIDE


Definitívny výsledok

LII. medzinárodného turnaja v skladaní trojťažiek

Práca 2001


The Final Award

of the 52th international composing problem tourney – threemovers

Práca 2001Rozhodca (The Judge): Zoltán Labai, Veľký KýrMichail Maranďuk, Ukrajina

I. cena, Práca 2001

7.12.2001, č. 2085

Mat 3. ťahom (10+14)


Evhen Bohdanov, Ukrajina

II. cena, Práca 2001

21.12.2001, č. 2089

Mat 3. ťahom (5+2)(Maranďuk): 1.Ve8 hr. 2.Df7+A K:d4 3.Dc4#, 1...V:a4 2.D:g5+B K:d4 3.Dd2#, 1...Vc3 2.D:b7+C K:d4 3.D:e4#, 1...b5 2.Jdc6 hr. 3.Df7#A a 3.D:g5#B (3.D:b7?C), 1...g:f2 2.Je6 hr. 3.D:g5#B a 3.D:b7#C (3.Df7?A), 1...Jb6 2.Jf5 hr. 3.D:b7#C a 3.Df7#A (3.D:g5?B), 1...Jc7 2.De5+ d:e5 3.Vd8#, 1...c4 2.Je6 V:h5 3.Dd4#. Veľmi originálna myšlienka, keď sa druhé ťahy bieleho z troch variantov objavia v iných troch variantoch ako dvojité matové hrozby v cykle AB-BC-CA. Tretiu hrozbu jednotne vylučuje biely jazdec striedavým zacláňaním línií bielej dámy. Škoda, že čierny je pomerne pasívny.

(Bohdanov): 1.Vd2+?A Kc3!, 1.Dc5+?B tempo, 1...Kc3 2.b5C Kb3 3.Da3#, 2...Kd3 3.De3#, 1...Ke4!, 1.Ve2? tempo, 1...c3 2.Dc5+B Kd3 3.Jf4#, 1...Kd3 2.De5 c3 3.De4#, 1,...Kc3!, 1.De2? tempo, 1...Kc3 2.Dd2+ Kb3 3.Db2#, 1...Kd5 2.Vd2+A Kc6 3.D:c4#, 1...c3!, 1.Dd1+? tempo 1...Ke4 2.Va5 c3 3.Dd5#, 1...Kc3 2.Dd2+ Kb3 3.Db2#, 1...Ke5!, 1.Vf2? tempo, 1...Kd3 2.De5 c3 3.Dd5#, 1...Ke4 2.Vd2 c3 3.Dd5#, 1...c3 2.Vf4+ Kd3 3.Dd1#, 1...Kc3!, 1.b5C tempo, 1...Kc3 2.Dc5B Kb3(d3) 3.Da3(e3)#, 1...Ke4 2.Vd2A c3 3.Dd5#, 1...c3 2.Va4+ Kd3 3.Dd1# 1...Kd3 2.De5 c3 3.Dd5#. Miniatúrka s mimoriadne bohatým obsahom. Sedem fáz, v ktorých nájdeme témy Banného, Salazara, zámeny obrán aj útoku. Obdivuhodný výkon s minimálnym materiálom.Miroslav Kasár, Slovensko

III. cena, Práca 2001

7.4.2001, č. 2029

Mat 3. ťahom (9+9)


Evhen Bohdanov, Ukrajina

1. čestné uznanie, Práca 2001

20.1.2001, č. 2007

Mat 3. ťahom (6+2)(Kasár): 1.De2 hr. 2.f3+ S:f3 3.Dc2(c4)#, 1...g:f2 2.S:e6 hr. 3.Vh4#, 1...S:f2 2.J:e6 hr. 3.Jc5#, 1...J:f2 2.f:e6 hr. 3.Sb1 (d5)# (1...J:d2(Jb2) 2.f:e6 a 3.Sd5#, 1...e5 2.f3+ Kf4 3.Je6(g6)#. Veľmi originálna trojťažka. Tri obrany na poli f2 a následné druhé ťahy bieleho na e6 vytvárajú čierno-biely cyklus kameňov, pravda, na úkor kvality úvodníka.

(Bohdanov): 1.Je8? hr. 2.b4A Kb6 3.Da6#B, 1...Kb6 2.Dd5 Ka7 3.Db7#, 1...Kc5!, 1.b4?A hr. 2.Dc2(c4,c3)+ a 2.Je8, 1...Kc7 2.Db5C K:d6(d8) 3.Dc5(d7)#, 1...Kb6!, 1.Db5+?C Kc7 2.b4A K:d6(d8) 3.Dc5(d7)#, 1...K:d6!, 1.Da6+?B Kc7 2.Jf7D Kb8 3.Db7#, 1...Kd5 2.Db6 Ke5 3.Dc5#, 1...Kc5!, 1.Jf7?D tempo, 1...Kc7 2.Da6B Kb8 3.Db7#, 1...Kb6 2.Dd5 Ka7(c7) 3.Db7#, 1...Kc5!, 1.Jc4 hr. 2.Sa6 a 3.Dd6#, 1...Kc7 2.Dd7+ Kb8 3.Db7#, 1...Kc5 2.Sa6E Kc6 3.Dd6F#, 1...Kb5 2.Dd6F K:c4 3.Sa6E#. Pseudominiatúrka s päťfázovou zámenou druhého ťahu, s dvojnásobnou Salazarovou témou a s dobrým úvodníkom. 

Karol Mlynka, Slovensko

2. čestné uznanie, Práca 2001

30.11.2001, č. 2083

Mat 3. ťahom (7+8)


Michael Keller a

Thorsten Zirkwitz, Nemecko

3. čestné uznanie, Práca 2001

7.12.2001, č. 2084

Mat 3. ťahom (11+11)(Mlynka): 1...K:a2 2.S:e4A Ka1 3.V:a3#, 1.S:e4?A K:a2! (2.Vd3? Kb1!, 2.Sc2? e4!), 1.Jf2? K:a2 2.Jd1 Ka1 3.V:a3#, 1...Kb2!, 1.S:a4 tempo, 1...K:a2 2.Sc2 Ka1 3.V:a3#, 1...Kb1 2.Sb3 Ka1 3.Vc1#. Zámena modelového matu v núdzovke (téma zápasu Slovensko – Ukrajina 2001). Pekne pôsobia návraty figúr a echové maty.

(Keller a Zirkwitz): 1.Ka6 hr. 2.Se5+ K:c5 3.d4#, 1...c:b5 2.Ve5 hr. 3.Vd5#, 2...V:d3(S:d3) 3.J:b3A#, 1...g:h3 2.Ved1 hr. 3.J:b3#A, 2...V:d3(S:d3) 3.Jf3(Je2)#. Tiché druhé ťahy na motívy Dombrovskisovho paradoxu zanechávajú dobrý dojem. 

Efrén Petite, Španielsko

1. pochvalná zmienka, Práca 2001

14.12.2001, č. 2086

Mat 3. ťahom (9+7)


Nikolaj Kuligin a

Vitalij Stoliarov, Ukrajina

2. pochvalná zmienka, Práca 2001

9.6.2001, č. 2047

Mat 3. ťahom (5+8)(Petite): 1...Se2 2.g3 S~ 3.Sb2#, 1...S:g2 2.Kg3 S~ 3.Sb2#, 1.Vh1 tempo, 1...S:g2 2.Vh2 S~ 3.Sb2#, 1...Se2 2.Sb2+ K:d2 3.Db4#. Zámena dvoch jednoduchých matov.

(Kuligin a Stoliarov): 1.D:b5? Vh5!, 1.Sg5 hr. 2.Db1+ K:e2 3.Jd4#, 1...J:g5 2.D:b5 hr. 3.e3(e4)#, 2...Jf3+ 3.e:f3#, 1...K:e2 2.Dg4+ Kd3 3.Jb4#. Vydarená trojťažka českej školy s tromi modelovými matmi.Evhen Bohdanov, Ukrajina

3. pochvalná zmienka, Práca 2001

14.9.2001, č. 2075

Mat 3. ťahom (4+3)(Bohdanov): 1.Db2?A tempo, 1...Kd3 2.Sd5 d6 3.Dd2#, 2...c4(Ke3) 3.Dd2#, 1...d6 2.Sf3B Kd3 3.Dc3#, 1...d5!, 1.Dg3? tempo, 1...d6 2.Sc6 Kd4 3.Dc4#, 1...Kb5 2.Db3+ Ka6 3.Db7#, 1...d5!, 1.Sf3B tempo, 1...Kd3 2.Db3+ Kd4 3.Dc3#, 1...d6 2.Db2A d5(Kd3) 3.Se2(Dc3)#, 1...d5 2.Se2+ Kd4 3.Df4#, 1...Kd4 2.Df4+ Kd3 3.De4#. Trojfázová zámena útoku so Salazarovou témou.Ivan Garaj, usporiadateľ turnaja

Zoltán Labai, medzinárodný rozhodca FIDEVzad <<  >> Vpred