Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ PROBLÉMY

Vedie Ivan GarajDefinitívny výsledok

XLIX. medzinárodného turnaja v skladaní dvojťažiek

Práca 2000


The Final Award

of the 49th international composing problem tourney – twomovers

Práca 2000Rozhodca (The Judge): Peter Gvozdják, BratislavaOdkedy som dokončil knihu (a prestal odmietať rozhodovanie), pozvali ma za rozhodcu aspoň piatich medzinárodných dvojťažkových turnajov. Píšem to preto, že stále sú "TURNAJE" a "turnaje". A s radosťou môžem povedať, že Práca patrí k tým prvým – najmä kvalitou a novátorstvom.

Druhý fakt, ktorý je poznateľný v súčasnej dvojťažke, by som označil tak, ako sa kedysi označoval v populárnej hudbe: "Neue Deutsche Welle". Je to nakoniec vidno nielen tu, ale i na výsledkoch svetových súťaží, úrovni nemeckých časopisov, atď. Nemecká dvojťažka, ktorá bola v minulosti najmä strategická a pokusová, sa veľmi úspešne posúva do novostrategickej oblasti, a to spôsobom plne využívajúcim onen potenciál práve z oblasti stratégie a bohatosti motívov. Ale poďme radšej priamo k úlohám!Wieland Bruch, Nemecko

I. cena, Práca 2000

14.10.2000, č. 1978

Mat 2. ťahom (10+12)


Anatolij Slesarenko, Rusko

II. cena, Práca 2000

16.9.2000, č. 1972

Mat 2. ťahom (10+9)(Bruch): 1...J:f5, f3 2.Jf7,Dh2#, 1.Se6? hr. 2.Jg6#A, 1...Sd5, e:d6 2.Jf7B, Kd3#C, 1...J:f5!, 1.Db1 hr. 2.Jf7#B, 1...S:d5 e:d6 2.Kd3C Jg6A # (1...f3 Jc2, b4+ 2.De4, K:c2, Kc4#). Šedejov cyklus po nie kráľovských obranách. Isto namietnete, že je to presne "cyklónová" oblasť, a teda mnou preferovaná. Musím povedať, že som veľmi pozorne preštudoval úlohy a najjasnejšia vec v celom výsledku je úplná jednoznačnosť prvej ceny! Motivácia je vynikajúca, absolútne originálna a obe fázy perfektne harmonické a zaujímavé.

(Slesarenko): 1.d8J? hr. 2.D:b7#A a 2.D:c5#B, 1...J:d6!, 1.d8D? hr. 2.Ve5#C, 1...J:d6, f:e6, K:e6 2.D:b7A, D:c5B, Jf4#, 1...S:d6!, 1.Je4? hr. 2.Ve5#C, 1...J:d6, f:e6 2.D:c5B, D:b7#A, 1...S:d6!, 1.Ve4 hr. 2.D:c5#B, 1...S:d6, J:d6, K:d6 2.D:b7A, Jf4, d8D#. Recipročná zámena spojená s novou fázou (1.d8D?) a pokusom s dvojicou tematických hrozieb (1.d8J?). Neviem povedať, či je to niečo celkom nové, rozhodne ale ide o nie hocijakú úlohu so sviežimi motívmi a bohatým obsahom.Gerhard Maleika, Nemecko

III. cena, Práca 2000

11.11.2000, č. 1986

Mat 2. ťahom (10+12)


Miroslav Kasár, Slovensko

IV. cena, Práca 2000

22.4.2000, č. 1930

Mat 2. ťahom (10+8)(Maleika): 1.Db5? hr. 2.De2#A, 2.Vd4#B, 2.Dc4#C a 2.Dd5#D, 1...Jc3!, 1.Df7? hr. 2.Dc4#C, 2.Dd5#D, 2.Df3#E a 2.Df5#F, 1...Jd2!, 1.Dh5 hr 2.Df3#E, 2.Df5#F, 2.De2#A a 2.Vd4#B, 1...c:d6(e:d6), Jc3, J:d2, f1D 2.Df3, Df5, De2, Vd4#. Trojfázový cyklus štvornásobných hrozieb, ktoré sú diferencované a la Fleck. Keď sa to napíše, vyzerá to až neuveriteľne, ale pohľad na šachovnicu prezrádza, že motívy sú pomerne jednoduché. Preto je skvelé, že hrozby sú v jednotlivých fázach separované poloobranami.

(Kasár): 1.S:b3?A hr. 2.Sd5#B, 1...Jc6 2.Jd6#C, 1...a3!, 1.Sd5B hr. 2.Jd6#C, 1...f:e4 2.S:b3#A (1...a3, a5 2.D:b3, Vb6#). Pseudo–Djurašević v novej schéme (asi štvrtá, ak sa nemýlim!). Pravda, je tam to "pseudo" a branie poľa, inak výborný nápad.Udo Degener, Nemecko

Špeciálna cena, Práca 2000

20.5.2000, č. 1938

Mat 2. ťahom (10+11)

b) Pd7–b7


Štefan Sovík, Slovensko

1. čestné uznanie, Práca 2000

22.7.2000, č. 1956

Mat 2. ťahom (9+5)

 (Degener): a) 1.J:e4? hr. 2.Dd6#D, 1...K:f4, Kd4, g:f4 2.J:d3A, J:c6B, Df6#C, 1...d5!, 1.S:d7 hr. 2.Df6#C, 1...K:f4, Kd4, g:f4 2.Dd6D, J:d3A, J:c6#B, b) 1.Je8? Kf4!, 1.J:e4 hr. 2.Dd6#, 1...K:f4, Kd4, g:f4 2.J:d3, J:c6, Df6#. Nájdeme štvorprvkový Šedejov cyklus, pravda, s jazdcom navyše... Druhú pozíciu považujem za menej hodnotnú, keďže celý hlavný obsah prebieha v prvej. Sú tam navyše pokusy v oboch fázach, ale paradox sa trochu stráca, keď ide o dvojník.

(Sovík): 1.c3? hr. 2.V4:a5#, 1...K:a4 2.V6:a5#, 1...K:a6!, 1.Jd7? hr. 2.V6:a5#, 1...K:a6 2.V4:a5#, 1...K:a4!, 1.Jd4+?, 1...K:a4, K:a6 2.Db7, Db3#, 1...Kc5!, 1.J:c6? hr. 2.V4:a5#A, 1...J:b3, K:a4, K:a6 2.V4:a5A, V6:a5B, Jc5#C, 1...e:d3!, 1.Jc4 hr. 2.V6:a5#B, 1...J:b3, K:a4, K:a6, Jb7, J:c4+ 2.V6a5B, Jc5C, V4:a5A, Ja3, d:c4#. Za neuveriteľné obohatenie existujúceho mechanizmu. Myslím si ale, že vyššie som úlohu posunúť nemohol, keďže dve najhodnotnejšie fázy sú známe.Viačeslav Piľčenko a

Valerij Šavyrin, Rusko

2. čestné uznanie, Práca 2000

23.9.2000, č. 1974

Mat 2. ťahom (11+10)

 


Vasil Ďačuk a

Vasyľ Markovcij, Ukrajina

3. čestné uznanie, Práca 2000

8.7.2000, č. 1952

Mat 2. ťahom (8+7)

b) Pf5–a3, c) Pg4–d6(Piľčenko a Šavyrin): 1.Sd5? hr. 2.Jce6#A, 1...c:d5, J:c5 2.Jfe6B, e6#C, 1...J:f4!, 1.e4? hr. 2.Jfe6#B, 1...J:f4, f:e4 2.e6C, Jce6#A, 1...J:c5!, 1.Dd2 hr. 2.e6#C, 1...Je4, Jd5 2.Jce6A, Jfe6#B. 3x3 pseudo–ukrajinská téma, a veru nie jednoduchá.

(Ďačuk a Markovcij): Pozícia a) 1.J:d7E hr. 2.g8D#A, 1...Kd5, Vd2 2.Dd3B, V:c6#D, pozícia b) 1.V:c6D hr. 2.Dd3#B, 1...Kd5, Vd2, d:c6 2.De4C, J:d7E, g8D#A, pozícia c) 1.Ja4 hr. 2.De4#C, 1...Kd5, Vd2, S:b6 2.g8DA, Dc3, J:b6#. Obsahuje ukrajinský cyklus plus zámenu matu, žiaľ, v trojníku.Waldemar Mažul, Poľsko

4. čestné uznanie, Práca 2000

10.6.2000, č. 1944

Mat 2. ťahom (7+10)


Alessandro Cuppini, Taliansko

Pochvalná zmienka, Práca 2000

22.1.2000, č. 1904

Mat 2. ťahom (10+12)(Mažul): 1...d3 2.D:c4#A, 1.Sa6? hr. 2.Jb7#B, 1...Vb4!, 1.Dg6? hr. 2.Sb6#C, 1...V:d6!, 1.Dd3? hr. 2.D:c4#A, 1...Vb4, J:d3 2.Jb7B, S:d3#, 1...c:b5!, 1.Db1? hr. 2.Jb7#B, 1...V:d6, Vb4, c:b5, Jb3 2.Sb6C, D:b4, D:b5, Jd3#, 1...d3!, 1.De6 hr. 2.Sb6#C, 1...V:d6, c:b5, f:e6 2.D:c4A, Jb7B, J:e6#. Je zmes Dombrovskis + Hannelius + pseudo–ukrajinská.

(Cuppini): 1.Ke7+? K:c3!, 1.K:e5+? Ke1!, 1.K:c5+? Kc1!, 1.Kc7(c6)+? Ke3!, 1.Ke6+, 1...K:c3, Ke1, Kc1, Ke3 2.S:e5, Jg2, Vb1, D:e4#. Kríž bieleho i čierneho kráľa.Vasyľ Markovcij, Ukrajina

a Alexander Žuk, Poľsko

Pochvalná zmienka, Práca 2000

4.3.2000, č. 1916

Mat 2. ťahom (7+5)


 

Oto Mihalčo, Slovensko

Pochvalná zmienka, Práca 2000

25.3.2000, č. 1922

Mat 2. ťahom (10+7)(Markovcij a Žuk): 1.Dd2? hr. 2.Dd3#A, 1...Sd4, Sf4 2.D:d4, V:f4#, 1...K:f5!, 1.Df2? hr. 2.Df3#B, 1...Sd4, Sf4 2.V:d4, D:f4#, 1...K:d5!, 1.De2 hr. 2.Dd3#A a 2.Df3#B, 1...Sd4, Sf4 2.e:d4, e:f4# (1...K:d5, K:f5 2.Dd3, Df3#). Zagorujko + Barnes.

(Mihalčo): 1...Se2, V:f2, g4 2.Da1, Sd4A, Sf4#, 1.Vd4?A hr. 2.Jfg4#B, 1...V:g3, V:f2, g:f5 2.De4, De4, Jf7#C, 1...Se2!, 1.g4?B hr. 2.Jf7#C, 1...V:g4, Sc4 2.Jf:g4, Da1#, 1...Sd3!, 1.Sf7C hr. 2.Sd4#A, 1...V:g3, Sd3, Vd5, Va4 2.De4, Da1, V:d5, Vd5#. Téma z Netanye.Anatolij Sarkic, Ukrajina

a Ivan Garaj, Slovensko

Pochvalná zmienka, Práca 2000

27.5.2000, č. 1940

Mat 2. ťahom (9+9)


Valerij Šaňšin, Kirgizsko

Pochvalná zmienka, Práca 2000

4.11.2000, č. 1984

Mat 2. ťahom (6+4)(Sarkic a Garaj): 1.Jd~? tempo, 1...J:b3, D:b3, Jb~ 2.D:c2, Dd2, Vd3#, 1...K:b3!, 1.Je:c2? tempo, 1...Kd3, J:b3(D:b3), J:c2 2.Je1, Je2 D:c2#, 1...Jb~!, 1.Jd:c2? hr. 2.J:a1#, 1...K:b3, D:b3, Jb~, J:c2 2.Jd4, Dd2, Vd3, D:c2#, 1...J:b3!, 1.S:c2 hr. 2.Je2#, 1...Kc4, J:c2 2.Sb3, D:c2#. 3x návrat po inom ťahu kráľa.

(Šaňšin): 1.Jc5? hr. 2.Dg3#A, 1...Ke5 2.Dd6#, 1...Kg4!, 1.Ke2? hr. 2.Dd4#B, 1...Kg4 2.Df3#, 1...Ke5! 1.Jg7 tempo, 1...Kg4, Ke5 2.Dg3A, Dd4#B (1...g4, J~ 2.De3, D:f5#). Hannelius + Dombrovskis.Zoltán Labai, Slovensko

Pochvalná zmienka, Práca 2000

2.12.2000, č. 1992

Mat 2. ťahom (9+11)

b) Va6–h6(Labai): a) 1.Dd3 hr. 2.Dc4#A, 1...J:b3, S:b5 2.Sb6B, D:d4#C, b) 1.Vh4 hr. 2.D:d4#C, 1...J:b3, S:b5, e5 2.Dc4A, Sb6B, Dd5#. Šedejov cyklus vo dvojníku.Ivan Garaj, usporiadateľ turnaja

Peter Gvozdják, rozhodca turnaja


Definitívny výsledok

L. medzinárodného turnaja v skladaní trojťažiek

Práca 2000


The Final Award

of the 50th international composing problem tourney – threemovers

Práca 2000Rozhodca (The Judge): Štefan Sovík, NitraNa súťaži sa zúčastnilo 35 trojťažiek, z ktorých 10 dosahuje vysokú medzinárodnú úroveň. Väčšina skladieb spracúva veľmi aktuálne moderné novostrategické témy. Vyznamenania som udelil takto:Ladislav Salai jr., Slovensko

I. cena, Práca 2000

15.4.2000, č. 1929

Mat 3. ťahom (10+12)


Jevhen Bohdanov, Ukrajina

II. cena, Práca 2000

17.6.2000, č. 1947

Mat 3. ťahom (11+7)(Salai jr.): 1...Sf5a 2.Sd5+A Kf4 3.J:d3#, 1...Df5b 2.S:d3+B Kf4 3.Jd5#, 1.Dd7? hr. 2.D:b7+ Sd5 3.D:d5# a 2.D:e6 D:e6 3.S:d3#, 1...Sf5a 2.S:d3+B D:d3 3.D:f5#, 2...Kf4 3.Jd5#, 1...Df5b 2.Sd5+A S:d5 3.D:f5#, 2...Kf4 3.J:d3#, 1...De3!, 1.Jc2 hr. 2.S:e6+ c4 3.D:c4#, 1...Sd5x 2.S:d3+A K:d3 3.Je1#, 1...Jf3y 2.Sd5+B K:d5 3.Je3# (1...De3, Sd7, d2 2.Sd5+, Sb5+, Ve2+). Elegantná biela polobatéria rozohráva trikrát závažný obsah: recipročnú zámenu útoku doplnenú o zámenu obrán. Krásny jednotný kolorit polobatérie dopĺňajú druhé ťahy strelcom a tretie ťahy jazdcom. Majstrovské dielo.

(Bohdanov): b3? tempo, 1...Vc5a 2.J:g3+A Kd4 3.Je2#, 1...Vc3b 2.Jg7+B Kd4 3.Je6#, 1...Vc4!c 2.b:c4 d:c4!, 1.h4? tempo, 1...Vc5a 2.Je3+C Kd4 3.Jf3#, 1...Vc3b 2.b:c3 d4 3.Je7#, 1...Vc4c 2.Jg7+B Kd4 3.Je6#, 1...a:b2!, 1.b4 tempo, 1...Vc5a 2.b:c5 d4 3.Je7#, 1...Vc3b 2.Je3+C Kd4 3.Jf3#, 1...Vc4c 2.J:g3+A Kd4 Je2#, 1...Vc7 2.d:c7 d4 3.Je7#, 1...Vc6 2.b:c6 d4 3.Je7#. Autor spracoval v troch fázach cyklickú zámenu obrán doplnenú o zámenu druhých ťahov. Vhodne je zvolená forma núdzovky. Esteticky i ekonomicky výrazne spracovaný náročný námet.Valentin Rudenko, Ukrajina

III. cena, Práca 2000

11.11.2000, č. 1987

Mat 3. ťahom (11+6)

 


Bedrich Formánek, Slovensko

Zvláštna cena, Práca 2000

23.12.2000, č. 1998

Mat 3. ťahom (12+12)

b) Jc7-g7, c) Jc7-g5(Rudenko): 1.Jg3? hr. 2.h:g6 a 3.Jh5#, 1...e5 2.Je4 a 3.Sg5#, 1...g5 2.Je3~ e:d5 3.Se5#, 1...Se8!, 1.d4?A (1...Jc3) hr. 2.h4B Je4 3.Se5#, 1...e5!a, 1.h4?B (1...Jc1) hr. 2.d4A Jd3 3.Sg5#, 1...g5!b, 1.Vf2 hr. 2.Sh3 a 3.Jg2#, 1...e5a 2.h4B hr. 3.Sg5#, 2...e4 3.f:e4#, 1...g5b 2.d4A hr. 3.Se5#, 2...g4 3.f:g5# (1...e:d5 2.J:d5+ Kf5 3.Sh3#). Trojťažka obsahuje viaceré moderné témy objavené predovšetkým v dvojťažkách a pretransformované do trojťažiek. Hoci úloha obsahuje štyri fázy so vzťahmi prehodenie 1-2, hrozby-varianty a účinné a neúčinné obrany, zdá sa, že paradoxnosť nie je taká výrazná. Napriek tomu je téma spracovaná ekonomicky a vtipne.

(Formánek): a) 1...Jb5 2.S:e6+ Sd5(Vd5) 3.V:c6#, 1.J:e6 hr. 2.b3+ a:b3 3.Vd4#, 1...Jb5 2.Jc7+ Sd5(Vd5) 3.V:c6#, b) 1...f5 2.S:e6+ Vd5 3.Je5#, 1.J:e6 hr. 2.b3+ a:b3 3.Vd4#, 1...f5 2.Jg7+ Vd5 3.Je5#, c) 1...c5 2.S:e6+ Sd5 3.S:d5#, 1.J:e6 hr. 2.b3+ a:b3 3.Vd4#, 1...c5 2.Jg5+ Sd5 3.S:d5#, 1...Jb5 2.J:c7 Sd5(Vd5) 3.V:c6#, 1...f5 2.Jg7+ Vd5 3.Je5# (1...Vd5 2.Je3+ atď.). V trojníkovej podobe je spracovaná veľmi príťažlivá téma vektorov so striedavým prerušovaním a zacláňaním bielych a čiernych ťahov. Skladba obsahuje aj hodnotný novostrategický obsah – trojfázovú zámenu jedného útoku a jednej obrany. Bez zaujímavosti nie je ani trojnásobný návrat figúry. Trojčatá sú najvhodnejším riešením kvôli ekonómii úvodníkovej figúry. Ako vzor poslúžila autorovi jednofázová trojťažka J. Tarabu, Práca 1999. 

Hubert Gockel, Nemecko

1. čestné uznanie, Práca 2000

23.12.2000, č. 1999

Mat 3. ťahom (10+11)


Michael Keller a

Thorsten Zirkwitz, Nemecko

2. čestné uznanie, Práca 2000

10.6.2000, č. 1945

Mat 3. ťahom (12+10)(Gockel): 1.Da6 hr. 2.Db7+ d5 3.D:d5#, 1...Vd8 2.Dg6A hr. 3.Vc5B#, 2...e5 3.Jf6C#, 2...d5, Jf3+ 3.De6, S:f3#, 1...e6 2.Vc5B hr. 3.Jf6C#, 2...e5 3.Dg6A#, 2...d5, Jf3+ 3.D:e6, S:f3#, 1...e5 2.Jf6+ K:f5 3.Sg4#, 1...Jd6 2.V:e7+ K:f5 3.S:g4#. Pri vydarených transformáciách myšlienok alebo mechanizmov najmä z jedného žánru do druhého si myslím, že nie je nutné uvádzať autora predlohy. V danom prípade ide dokonca o dvojnásobnú transformáciu – aj zámena fáz na varianty. Trojťažka je vydarenejšia ako dvojťažka. Pekná úloha.

(Keller a Zirkwitz): 1.d3 hr. 2.e4+ J:e4 3.d:e4#, 1...J:e2 2.Jf3 hr. 3.V:d6A#, 2...d:e5 3.Sc4B#, 1...De1 2.Kc7 hr. 3.Sc4B#, 2...d:e5 3.V:d6A#, 1...S:f5 2.e8D hr. 3.Sc4B# a 3.V:d6A#, 2...d:e5 3.Dd7C#, 2...S:e6 3.D:e6#, 1...d:e5 2.Sc4+ Kd4 3.J:c2#. Trojnásobná kombinácia medzivariantovej zámeny vrátane tematických hrozieb. Originálna myšlienka zaujímavo spracovaná. Škoda len málo využitého b.Ja3.Valerij Šavyrin, Rusko

3. čestné uznanie, Práca 2000

23.9.2000, č. 1975

Mat 3. ťahom (12+9)

 

 


Zoltán Labai, Slovensko

1. pochvalná zmienka, Práca 2000

22.7.2000, č. 1957

Mat 3. ťahom (6+1)

2 riešenia

b) Va4-g4 – 1 riešenie(Šavyrin): 1.Vb6 hr. 2.Jc3+ Se4a 3.Jd3A#, 2...Ve4b 3.d4B#, 1...S:e4a 2.d4+B Kd5 3.D:e4#, 2...V:d4 3.D:d4#, 1...V:e4b 2.Jd3+A Kd5 3.Dc5#, 2...S:d3 3.Dc5#, 1...g4 2.J:f6+ Se4a 3.Df4#, 2...V:e4b 3.D:g5# (1...f5 2.Jc3+ a 3.h8D#). Opäť medzivariantová zámena s využitím tematickej hrozby. Žiaľ, motivácia variantov je nesúrodá. Myšlienka je spracovaná ekonomicky a úspornými prostriedkami.

(Labai): a) 1.d3A tempo, 1...Ke5 2.Je2B Kd5 3.V4a5#, 1...Kc5 2.Jc2C Kd5 3.V4a5#, 1.Je2B tempo, 1...Ke5 2.d3A Kd5 3.V4a5#, 1...Kc5 2.d4+D Kd5 3.Jc3#, b) 1.Jc2C tempo, 1...Ke5 2.d4+D Kd5 3.Je3#, 1...Kc5 2.d3A Kd5 3.Vg5#. Trojnásobná recipročno-obyčajná zámena s dvojnásobným Salazarom a modelovými matmi v miniatúrke. Obdivuhodný výkon, žiaľ, nevyváženosť dvojníkov narušuje umelecký dojem bohatého obsahu.Karol Mlynka a

Zoltán Labai, Slovensko

2. pochvalná zmienka, Práca 2000

2.12.2000, č. 1993

Mat 3. ťahom (9+5)


 

Efrén Petite, Španielsko

3. pochvalná zmienka, Práca 2000

1.7.2000, č. 1951

Mat 3. ťahom (9+12)(Mlynka a Labai): 1.Vf5+?A Kh4!, 1.Vh3+?B Kg5!, 1.Sg3?C hr. 2.Vf5A#, 1...d6!, 1.Sf4?D hr. 2.Vh3B#, 1...d6!, 1.d6E tempo, 1...Kg5 2.Sg3C Kh5 3.Vf5A#, 1...Kh4 2.Sf4D Kh5 3.Vh3B#. Opäť obsahovo bohatá úloha s písmenkovou témou úvodníkových, hrozbových a variantových zámen, ktorým však chýba hlbší náboj paradoxnosti.

(Petite): 1.D:c7 hr. 2.Vd7+ J:d7 3.Dc6#, 1...De5 2.D:e5+A V:e5 3.Vd7B#, 1...S:g7 2.Vd7+B J:d7 3.Dd6C#, 1...Sd6 2.D:d6+C V:d6 3.Vf5D#, 1...Jf5 2. V:f5+D De5 3.D:e5A# (1...Se7 2.J:e7+ V:e7 3.Vf5#). Štvorvariantový cyklus medzivariantových zámen 2. a 3. ťahov so zaujímavou hrou. Úvodník je slabší.Ivan Garaj, usporiadateľ turnaja

Štefan Sovík, rozhodca turnajaVzad <<  >> Vpred