Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ PROBLÉMY

Vedie Ivan GarajDefinitívny výsledok

XLVII. medzinárodného turnaja v skladaní dvojťažiek

Práca 1999


The Final Award

of the 47th international composing problem tourney – twomovers

Práca 1999Rozhodca (The Judge): Juraj Brabec, medzinárodný rozhodca FIDEOd usporiadateľa som obdržal 39 súťažných prác, ktoré mali priemernú úroveň. Absolútna väčšina z nich spracovávala moderné novostrategické témy a našlo sa medzi nimi aj niekoľko skladieb, ktoré ma mimoriadne zaujali. Aj táto súťaž potvrdila, že kompozičný šach stále viac opúšťa šachové hodnoty a viacej sa sústreďuje na rôzne formálne efekty, ako je organizované opakovanie ťahov, striedanie určitých prvkov a pod. Vyznamenania som udelil v tomto poradí:Vasil Ďačuk, Ukrajina

I.-II. cena e.a., Práca

26. 6. 1999, č. 1845

Mat 2. ťahom (10+9)


Štefan Sovík, Slovensko

I.-II. cena e.a., Práca

12. 6. 1999, č. 1840

Mat 2. ťahom (7+10)(Ďačuk): 1...Sd6 2.Ja3 mat, 1.c:d6 e.p.? A hr. 2.Vc7 mat B, 1...S:d6 2.Jb6 mat C, 1...Sd4 2.Ja3 mat, viazne na nemožnosti prvého ťahu. 1.Vc7 B hr. 2.Jb6 mat C, 1...Sd6+ 2.c:d6 mat A, 1...S:c7 2.Ja3 mat (1...Jb4, V:e2 2.V:b4, D:e2 mat). Využitie brania mimochodom v prvom ťahu zvodnosti už nie je celkom nové, ale zrejme na dosiahnutie tohto typu zámeny funkcie ťahov veľmi vhodné. Djuraševičova téma, alebo cyklická zámena funkcie úvodníka hrozbového a variantového matu je tu spracovaná pomocou zaujímavých strategických motívov. Cením si aj skutočnosť, že po tematickej obrane 1...Sd6 vychádza pred úvodníkom iný mat než vo zvodnosti a v riešení.

(Sovík): 1.Ve6? A hr. 2.Sf1 mat B, 1...b:c5 2.J:c3 mat C, 1...Sc6!, 1.Ve5? D hr. 2.J:c3 mat C, 1...b:c5 2.Sf1 mat B, 1...Jd5!, 1.Sf1 B hr. 2.Ve6 mat A, 1...b:c5 2.Ve5 mat D. V elegantnej pozícii je dosiahnutá recipročná zámena funkcie všetkých troch bielych ťahov – úvodníka, hrozby a matu. Mechanizmus zámeny tiež nie je najnovší, ale úloh s kombináciou týchto troch recipročných tém iste nie je viac ako desať. Veža e2, ktorá stojí mimo hry a na prvý pohľad sa zdá málo využitá, je nakoniec najviac zapojená do obsahu zo všetkých kameňov.Anatolij Slesarenko, Rusko a

Stanislav Vokál, Slovensko

III. cena, Práca

30. 4. 1999, č. 1828

Mat 2. ťahom (12+7)


 

Vasil Ďačuk, Ukrajina

1. čestné uznanie, Práca

15. 5. 1999, č. 1832

Mat 2. ťahom (13+8)(Slesarenko a Vokál): 1...Se4, Je4 2.D:b8 A, Vf5 mat B, 1.Jc5? hr. 2.D:b8 mat A (2.Vf5?), 1...Sd6, Je4, Kd6 2.Vf3 B, Jd7, Jd7 mat, 1...Jf7!, 1.Jd2 hr. 2.Vf5 mat B (2.D:b8?), 1...S:d5, Se4, K:d5 2.D:b8 A, Jc4, Db5 mat. Mechanizmus uvoľňovania matovej siete okolo čierneho kráľa prerušovaním bielych dráhových kameňov bol pre tento typ zámeny použitý už veľakrát, tu je ale harmonicky spojený so škodlivým motívom blokovania vo všetkých variantoch. Pritom sa vhodne kombinuje blokovanie voľného poľa s blokovaním poľa napadnutého bielym v prvom ťahu. Na ťah kráľa v základnom postavení nie je pripravený mat, ale v ďalších fázach už áno, naviac s jeho zámenou. Kombinácia novostrategických tém – recipročnej zámeny funkcie úvodníka a variantového matu po rôznej obrane (pseudo-leGrand), Hanneliusovej témy vo forme obrán a trojfázovej kombinovanej zámeny hier.

(Ďačuk): 1.Dh6? hr. 2.Sf3 mat A, 1...D:e5, D:d7 2.Vc5 B, De6 mat, 1...Dg6!, 1.a8D? hr. 2.Vc5 mat B, 1...D:e5, D:d7 2.Jf6 C, D:a5 mat, 1...D:c6!, 1.Dh5 hr. 2.Jf6 mat C, 1...D:e5, D:d7 2.Sf3 A, Se6 mat (1...D:c6, J:c6 2.J:c4, b:c4 mat). Pekný trojfázový cyklus zámeny funkcie hrozby a matu (Ukrajinská téma) doplnený o ďalšiu zámenu matu. Veľmi dobre pôsobia maty s využitím väzby čiernej dámy, ako aj vedľajší variant v riešení 1...D:c6 2.J:c4 mat. Škoda len, že zvodnosť 1.a8D? sa nedala uskutočniť existujúcou dámou a že po 1.Dh6? De6 môže biely na e6 brať dámou i strelcom.Valerij Šaňšin, Kirgizsko

2. čestné uznanie, Práca

18. 12. 1999, č. 1894

Mat 2. ťahom (11+5)


Zoltán Labai, Slovensko

3. čestné uznanie, Práca

7. 5. 1999, č. 1830

Mat 2. ťahom (7+13)(Šaňšin): 1.Jf3? hr. 2.Da2 mat a 2.Da5 mat, 1...S:d4! a 1...V:d4!, 1.e3? hr. 2.Da2 mat a 2.Da5 mat, 1...S:d4 2.Vf5 mat, 1...V:d4!, 1.Je6? hr. 2.Da2 mat a 2.Da5 mat, 1...V:d4 2.e4 mat, 1...S:d4!, 1.Jd3 hr. 2.Jb4 mat, 1...S:d4, V:d4, K:d4 2.Da2 (Da5?), Da5(Da2?), V:d6 mat. Dvojitá hrozba v troch zvodnostných fázach sa eliminuje vždy rovnakými dvomi obranami. Kým však vo fáze po 1.Jf3? sú obe obrany vyvrátením, v ďalších dvoch fázach si striedavo vymenia funkciu účinnej a neúčinnej obrany. V riešení potom paradoxne umožňujú hrozbové maty s antiduálom. Pekné spojenie tematickej dvojitej hrozby s hrozbovým paradoxom.

(Labai): 1.Kd4? hr. 2.Jc5 mat A, 1...Sd6 2.Sf7 mat C, 1...Se5+!, 1.Kc5? hr. 2.Jd4 mat B, 1...Se5 2.Sf7 mat C, 1...Sd6+!, 1.Dc2 hr. 2.Sf7 mat C, 1...Se5, Sd6, Vh7 2.Jc5 A, Jd4 B, D:g6 mat. Jednoduchá schéma vyúsťujúca nakoniec do kombinácie Dombrovskisovej, Hanneliusovej a pseudo-leGrandovej témy. Zvodníky kráľom na polia, z ktorých matujú obaja bieli jazdci sú tematické a preto nepovažujem za chybu, že sa striedavo vylučujú šachom.Jevgenij Bogdanov, Ukrajina

4. čestné uznanie, Práca

2. 10. 1999, č. 1872

Mat 2. ťahom (10+6)


Ladislav Salai sr., Slovensko

Pochvala, Práca

10. 4. 1999, č. 1822

Mat 2. ťahom (9+7)(Bogdanov): 1.K:a5? hr. 2.Da6 mat, 1...Jc3, Jd4, Vc1 2.Jdb4, Jcb4A, Vd2 mat, 1...Je5!, 1.Dh7? hr. 2.D:g6 mat, 1...Jc3, Jd4, Vg1 2.J:f4, Je5 B, Vd2 mat, 1...Jg3!, 1.b7 tempo, 1...a4, Jg~, Je~, V~ 2.Jcb4 A, Je5 B, Dd4, Vd2 mat. Kombinovaná trojfázová zámena vo dvoch variantoch, v ktorej nájdeme zámenu matov i obrán. Dôsledky škodlivých motívov obrán obidvoch zvodností, po ktorých dochádza k zámene dvoch matov, preberá na seba v riešení útočný motív úvodníka. Tým je docielené, že po nových obranách vychádza striedavo po jednom mate zo zvodnostných fáz a po pôvodných obranách nový mat 2.Dd4 mat. Pekná spomienka na staré časy.

(Salai sr.): 1.Vh2? A hr. 2.Vf6 mat B, 1...Kd5, d5, d:e5, Je7 2.Vc3 C, Ja5, Vf6 B, D:b7 mat, 1...Vg7!, 1.Vh3? D hr. 2.Vg6 mat E, 1...Kd5, d5, d:e5, Je7 2.Vc2 F, Ja5, Vg6 E, D:b7 mat, 1...Vf7!, 1.Vf6? B hr. 2.Vh2 mat A, 1...Kd5!, 1.Vg6? E hr. 2.Vh3 D, 1...Kd5!, 1.Je3? G hr. 2.Vc2 mat F, 1...d:e5!, 1.J:b6? H hr. 2.Vc3 mat C a 2.Vc2 mat F, 1...J:b6! a 1...d:e5!, 1.Vc3? C hr. 2.Je3 mat G a 2.J:b6 mat H, 1...Kd5, b:c4, d:e5 2.Vh2 A, D:c4, Vg6 mat E, 1...b4!, 1.Vc2 hr. 2.Je3 mat G a 2.J:b6 mat H, 1...Kd5, d:c5, Vh2, b:c4 2.Vh3 D, Vf6 B, D:b7, D:c4 mat. Štúdia (v pravom zmysle slova) na zámenu funkcie ťahov, v ktorej sú využité jej všetky možné druhy. Celý arzenál vytvárajúci oblasť zámeny funkcie ťahov (úvodníky, zvodníky, jednoduché i dvojité hrozby, účinné i neúčinné obrany ako aj neobrany, dvojité vyvrátenie) sa tu rozohráva vďaka šťastne zvolenej schéme s bielou polobatériou a voľným poľom v matovej sieti čierneho kráľa. Názorná skladba.Gerhard Maleika, Nemecko

Pochvala, Práca

6. 11. 1999, č. 1882

Mat 2. ťahom (11+12)

6 riešení


Jacques Savournin, Francúzsko

Pochvala, Práca

25. 9. 1999, č. 1870

Mat 2. ťahom (11+10)

 (Maleika): 1.V:f6 hr. 2.J:g5 mat A a 2.Df5 mat B, 1.Vf3 hr. 2.Df5 mat B a 2.Jf2 mat C, 1.Vd3 hr. 2.Jf2 mat C a 2.Sd5 mat D, 1.V:d6 hr. 2.Sd5 mat D a 2.J:c5 mat E, 1.e:d6 hr. 2.J:c5 mat E a 2.De6 mat F, 1.e:f6 hr. 2.De6 mat F a 2.J:g5 mat A. V šiestich riešeniach sa vo funkcii dvojitej hrozby cyklicky vystrieda šesť matov. Strategické motívy, ktorými je tento obsah dosiahnutý sú väčšinou veľmi jednoduché, ale celkový dojem z cyklickej uzavretosti je zaujímavý.

(Savournin): 1...K:d5 2.De6 mat, 1.Jd7? hr. 2.D:d4 mat, 1...K:d5, Vd3 2.Vb4, Vc7 mat, 1...Vb6!, 1.Jb3 hr. 2.D:d4 mat, 1...K:d5, Vd3, Kd3 2.Vc7, Vb4, De2 mat. Dobrý úvodník i zvodník dávajúci voľné pole čiernemu kráľovi v jednotnej motivácii vedú k recipročnej zámene matov. Cením si, že v základnom postavení po tematickom ťahu kráľa je naviac pripravená zámena matu.Zoltán Labai, Slovensko

Pochvala, Práca

27. 2. 1999, č. 1810

Mat 2. ťahom (4+3)

3 riešenia


Peter Gvozdják, Slovensko

Zvláštna cena, Práca

3. 7. 1999, č. 1846

Mat 2. ťahom (21+11)

Nulová pozícia – pozri text(Labai): 1.d4 tempo, 1...e3, f4 2.S:f5, S:e4 mat, 1.S:f5 tempo, 1...e3, e:d3 2.d4, S:d3 mat, 1.d:e4 tempo, 1...f:e4, f4 2.S:e4, e5 mat. Recipročná zámena funkcie úvodníka a variantového matu spolu s kombinovanou trojfázovou zámenou vo dvoch variantoch. Strategické motívy sú síce jednoduché, ale na miniatúrku je to veľmi pekný výkon.

(Gvozdják): 1.Vg:f6+, 1...Ke5, K:d5 – a) -Va3, 2.c4 b8D mat, b) -Vd8, 2.b8D Vd6 mat, c) -Dh8, 2.Vd6 Ve7 mat, d) -Ve8, 2.Ve7 f4 mat, e) -Jh3, 2.f4 Jf4 mat, f) -Jc1, 2.Jf4 Jc4 mat, g) -Pb5, 2.Jc4 c4 mat. Peter, tak ako v mnohých svojich skladbách, na dosiahnutie rekordného novostrategického obsahu používa netradičné prostriedky. V tejto skladbe je to okrem množstva premenených kameňov aj ilegálna pozícia, šachujúce úvodníky a zeropozícia. Ešte že je biely kráľ v šachu, čo ospravedlňuje branie figúry prvým ťahom! Ale obsah je fantastický – cyklická zámena matov vo dvoch variantoch a v siedmich (!!) fázach. Gratulujem.Ivan Garaj, usporiadateľ turnaja

Juraj Brabec, medzinárodný rozhodca FIDE


Definitívny výsledok

XLVIII. medzinárodného turnaja v skladaní trojťažiek

Práca 1999


The Final Award

of the 48th international composing problem tourney – threemovers

Práca 1999Rozhodca (The Judge): Ladislav Salai jr., rozhodca turnajaSúťaže sa zúčastnilo 32 trojťažiek, pričom len jedna z nich (č. 1835) nemohla byť hodnotená (autoplagiát). Celková úroveň bola priemerná a úroveň vyznamenaných skladieb nadpriemerná. Pri rozhodovaní som si nevdojak spomenul na myšlienku maďarského medzinárodného veľmajstra Györgya Bakcsiho, ktorú vyslovil pred niekoľkými rokmi pri svojej návšteve v Martine. Pochvaľoval si prínos počítačov, ale na druhej strane varoval pred ich negatívom. Autor, ktorý s pomocou výpočtovej techniky dosiahol prvú korektnú podobu, sa uspokojí a úlohu považuje za ukončenú. I toto moje rozhodovanie ukázalo, akú hlbokú pravdu vtedy vyslovil. Do výsledku som vybral 11 úloh a usporiadal ich nasledovne. Verím, že čitateľ bude mať podobné estetické zážitky ako ja pri ich výbere a usporiadaní.Michail Maranďuk, Ukrajina

I. cena, Práca

23. 10. 1999, č. 1878

Mat 3. ťahom (10+8)


Jozef Taraba, Slovensko

II. cena, Práca

29. 5. 1999, č. 1837

Mat 3. ťahom (12+11)(Maranďuk): 1.Vb4 hr. 2.Jd3+ S:d3 3.Sc7 mat A, 3.f4 mat B, 3.De6 mat C, 1...Vc5 2.Sc7+ A Kd4 3.Dd2 mat, 1...Va3 2.f4+ B Ke4 3.S:d5 mat, 1...J:f3 2.De6+ C Kf4 3.Je2 mat, 1...J:b4 2.Se3 d4 3.Sf4 mat, 2...Sf6 3.Df4 mat. Najvyššie ocenenie bez najmenších pochybností. Autor už dlhšiu dobu robí zaujímavé výskumy v oddelení trojťažiek. Dalo by sa povedať, že hľadá nový smer a úspešne. Tento krát triál z tretieho ťahu hrozby umiestnil do druhého ťahu bieleho v rámci troch variantov. Pritom každý variant analogicky končí matom (jeden dokonca modelovým) s väzbou čiernej figúry a čierny kráľ je postupne matovaný na tematických poliach d4, e4 a f4. Oceňujem aj doplňujúci variant 1...J:b4, kde v rozvetvení dominuje škodlivý motív blokovania. Vlastne tento variant zabezpečuje hodnotenie úvodníka. Mimoriadne ucelená a originálna skladba.

(Taraba): 1.Se1 hr. 2.b3+ a:b3 3.Vd4 mat, 1...Jb5 2.Jc7+ Sd5 3.V:c6 mat, 1...f5 2.Jg7+ Sd5 3.Je5 mat, 1...c5 2.Jg5+ Sd5 3.S:d5 mat (1...Vad5(Vhd5) 2.Je3+ J:e3 3.Vc3 mat, 1...Jc3 2.Jc5(d4)+ a 3.Je3 mat). Nevyčerpateľné zdroje batérie autor využil pre vytvorenie krásnej kombinačnej trojťažky, kde každý polťah, či už bieleho alebo čierneho, je mimoriadne motivačne nasýtený. Originálny prienik témy "analógie" z pomocných matov do oddelenia trojťažiek. Opäť mimoriadne ucelené a originálne. Pri pohľade na tento diagram mi príde veľmi ľúto, že s novými podobnými lahôdkami od Jožka Tarabu sa už nebudeme stretávať. Je to pre slovenský kompozičný šach veľká strata! 

Zoltán Labai, Slovensko

III. cena, Práca

25. 9. 1999, č. 1871

Mat 3. ťahom (9+7)


Jurij Gordian a

Gennadij Koziura, Ukrajina

IV. cena, Práca

20. 3. 1999, č. 1817

Mat 3. ťahom (8+11)(Labai): 1.Kg1 hr. 2.Vhf4 a 3.Jg2 mat, 1...Vbc3 2.Sc1+ A V:c1 3.Vd3 mat B, 1...Vcc3 2.Vd3+ B V:d3 3.Jc4 mat C, 1...Sa6 2.Jc4+ C S:c4 3.Sc1 A, 2...V:c4 3.Jg2 mat. Cyklická zámena druhých a tretích ťahov bieleho v rámci troch variantov. Autorov obľúbený námet dnes sám osebe už nie je ničím výnimočným. Avšak v tomto prípade oceňujem originálny paradoxný prídavok v podobe témy Plachutta (s jednou malou odchýlkou, ktorá zabezpečuje cyklus AB-BC-CA) a polyfunkčnej témy Nowotny (Polonowotny?). Len mechanické prehranie tejto úlohy by bola hrubá chyba.

(Gordian a Koziura): 1.Jd3 hr. (1...c4) 2.Jf4+ Kd7 3.Sb5 mat, 1...e:d2 2.Dc4+ Vd5 3.Sc8 mat, 2...Kd7 3.Sb5 mat, 1...Kd5 2.Sb7+ Ke6 3.J:c5 mat, 1...Se8 2.Sc4+ Kd7 3.Je5 mat, 1...Kd7 2.Sb5+ Ke6 3.Jf4 mat. Šesť modelových matov, z toho päť s väzbou čiernej veže (jeden z milosti). Úctyhodný technický výkon, ale predsa len nemám z tejto českej skladby až taký dobrý pocit, ako z predchádzajúcich skladieb. Modelové maty sú statické a aj celkový priebeh nemožno nazvať zrovna živým. Aj to je jedna zo základných podmienok českej školy. Niekedy menej je viac. 

Štefan Sovík, Slovensko

1. čestné uznanie, Práca

16. 10. 1999, č. 1877

Mat 3. ťahom (14+9)


Josef Křivohlávek, Ivan Skoba a

Pavel Vyoral, Česko

2. čestné uznanie, Práca

31. 12. 1999, č. 1899

Mat 3. ťahom (10+9)(Sovík): 1.Dd7? hr. 2.Jb4+ A K:b3 3.Sd5 mat, 1...V:a4 2.Jc3+ B K:b3 3.D:a4 mat, 1...Vc2 2.Va1+ C K:b3 3.Db5 mat, 1...K:b3!, 1.Df5 hr. 2.Jc3+ B K:b3 3.Sd5 mat, 1...V:a4 2.Va1+ C K:b3 3.Dd3 mat, 1...Vc2 2.Jb4+ A K:b3 3.D:c2 mat, 1...e6 2.Dd3! V:b2 3.Va1 mat. Cyklická zámena druhých ťahov bieleho v rámci troch variantov a dvoch fáz (ABC-BCA). Paradoxne s pomocou diagonálnej symetrie, čo robí túto skladbu mierne záhadnou. Škoda len, že autor nedotiahol konštrukciu. Ešte bolo možné čiastočne "odvzdušniť" bielu dámu a dokonca niečo ušetriť (bVe1 na h1, -bPe3, bPd4 na d3, bDg4 na f5, čVf2 na e2, čPf3 na e3, čSh2=čPh2, 1.d4!).

(Vyoral, Křivohlávek a Skoba): 1.De7 hr. 2.Dd6 mat, 1...Dc2 2.J:e2+! (2.J:a4? V:a4!, 2.J:a2? D:c4+!, 2.Jd1? D:c4+!) 2...K:d3 3.D:e4 mat, 1...Vac2 2.J:a4! (2.Ja2? V:c4+!, 2.J:d1? V:c4+!, 2.J:e2+? D:e2!) 2...V:c4+ 3.Dc5 mat, 1...Sc2 2.J:a2! (2.Ja4? V:a4!, 2.J:d1? Va6!, 2.J:e2+? D:e2!) a 3.Dd6 mat, 1...Vec2 2.D:f6+! (2.J:a4? V:a4!, 2.J:a2? V:c4+!, 2.J:d1? V:c4+!, 2.Je2+? D:e2!) 2...K:d3 3.V:d1 mat. Po vstupoch čiernych kameňov na tematické pole c2 sa dostáva k slovu biely jazdec c3 (až na jednu výnimku, ale tá je odôvodnená konštrukčnou logikou), pričom jeho odskoky sú presne determinované. Zvládnuť jednotlivé antiduály nebolo vôbec jednoduché a opodstatnene si to vyžiadalo konštrukčné ústupky. Avšak autormi uvádzané cyklické striedanie "škodlivých obranných motívov" nemôžem akceptovať ako plus.Štefan Sovík, Slovensko

3. čestné uznanie, Práca

4. 12. 1999, č. 1890

Mat 3. ťahom (10+9)

 


Zoltán Labai, Slovensko

4. čestné uznanie, Práca

27. 2. 1999, č. 1811

Mat 3. ťahom (3+2)

B. bJd3-f4(Sovík): 1...S:c6 a 2.0-0 A a 3.Vc1 mat, 1...D:c6 b 2.Ke2 B a 3.Vc1 mat, 1.Dc8 hr. 2.Da6+ b5 3.D:b5 mat, 1...S:c6 a 2.Ke2 B a 3.Vc1 mat, 1...D:c6 b 2.0-0 A a 3.Vc1 mat. Klasická recipročná zámena druhých a tretích ťahov bieleho formou zdanlivých hier a riešenia, pričom autor na odôvodnenie tejto recipročnej zámeny použil známy konštrukčný prvok. Dôležitým spestrením tejto skladby je originálny duálny spôsob prístupu bielej veže k poľu c1. Škoda, že pokusy 1.0-0? a 1.Ke2? nemožno považovať za tematické, kvôli dvojitému vyvráteniu pokusu 1.Ke2?(1...Sf3+! a 1...S:h1!).

(Labai): A) 1.Vb3 hr. 2.Jb4 a2 3.Jc2 mat, 1...Ka2 2.Kc2 Ka1 3.V:a3 mat, 1...a2 2.Vc3 Kb1 3.Vc1 mat, B) 1.Jd5 tempo, 1...Ka2 2.Jc3+ Ka1 3.Vb1 mat, 1...a2 2.Jb4 Kb2 3.Jc2 mat. Jediná miniatúrka medzi ocenenými skladbami. Súhlasím s tým, že forma viacerých pozícií je perspektívna a logika velí začať s hľadaním u pozícii s nižším počtom figúr. Táto zrozumiteľná skladba je dôkazom správnosti týchto slov. Akurát možno by som sa tak ľahko neuspokojil s dvoma pozíciami.Karol Mlynka, Slovensko

1. pochvalná zmienka, Práca

18. 12. 1999, č. 1895

Mat 3. ťahom (9+7)

pozri text


Nikolaj Kuligin, Ukrajina

2. pochvalná zmienka, Práca

19. 6. 1999, č. 1842

Mat 3. ťahom (6+7)

 (Mlynka): A) (diagram): 1.Sb8 a:b6 2.Vc7 Ke5 3.Vc4 mat, B) (v A bPg4 na b2): 1.Vc8 a:b6 2.Sc7 Kc5 3.Se5 mat, C) (v B čPf6 na d6): 1.Sb1 a:b6 2.Vc2 Ke4 3.Vc4 mat, D) (v C b. Ke2 na b1): 1.Vc1 a:b6 2.Kc2 Kc5 3.Kd3 mat. Nie je to prvý task indickej témy. Považujem ho však za pomerne úspešný i keď uľahčenie v podobe postupných zmien pozície nie je moc príjemné. Je však opodstatnené.

(Kuligin): 1.Jd2 hr. 2.J:f3+ Ke4 3.Sd5 mat, 1...f:e3 2.Db2+ Kc5 3.Je4 mat, 1...Ke3 2.De1+ Kd4 3.Sb3 mat, 1...Ke5 2.Dc7+ Kf6 3.Je4 mat. Štyri modelové maty, dynamický priebeh, výborný úvodník. Všetko by bolo v poriadku a úloha by bola vyššie, keby konštrukcia bola dotiahnutá do konca. Pozícia po úprave (Pb6®h5, +bPa5, -čPa7, -čVa6) je dokonca mereditka a hlavne je bez nevzhľadnej čiernej veže na a6.Valerij Šavyrin, Rusko

3. pochvalná zmienka, Práca

13. 11. 1999, č. 1885

Mat 3. ťahom (9+9)(Šavyrin): 1.Ke7 (hr. 2.V:a5+ Jc5 3.V:c5 mat), 1...Ja~ 2.e4+ Kd4 3.Sc3 A, Sc5 B mat, 1...Jc3 A 2.Sd6 (hr. 3.Ve5 mat) 2...J:d6 (2...Db2??) 3.Va:d6 mat, 1...Jc5 B 2.Sc3 (hr. 3.Ve5 mat) 2...J:a6 (2...Da3?) 3.e4 mat, 1...Jc5 B 2.Sc3 (hr. 3.Ve5 mat) 2...J:a6 (2...Da3?) 3.e4 mat. Autor sa zaoberá obdobnými úvahami ako autor I. ceny. Tematický duál v treťom ťahu bieleho vo variante 1...Ja~ sa prenesie do nasledujúcich dvoch variantov po predĺžených obranách toho istého jazdca. Akurát som presvedčený, že je možné dorobiť tematický ťah e4 aj vo variante 1...Jc3! (obdobne ako je tomu v prípade variantu 1...Jc5!). Celková konštrukčná logika nie je až tak zložitá. A hlavne čVe1 je úplne zbytočná a to nie je možné nezohľadniť!Ivan Garaj, usporiadateľ turnaja

Ladislav Salai jr., rozhodca turnajaVzad <<  >> Vpred