Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

( 9. 9. 1995)


Problém č. 1448

Miklos Locker, Ukrajina

4. čestné uznanie

Šachové umenie 1968

Mat 2. ťahom (5+2)


Problém č. 1449

Miklos Locker, Ukrajina

Špeciálna cena

"64" 1970

Mat 2. ťahom (4+2)Kontrolná notácia: 1448: b. Ka8, Dg6, Se3, Jb2, Pg2 (5), č. Ke5, Pc6 (2) – mat 2. ťahom, 1449: b. Kh7, Dd2, Sg3, Sh3 (4), č. Ke4, Sh1 (2) – mat 2. ťahom.

Po č. 1446 (Dukič: b. Kb5, Dh3, Sg4 (3), č. Kd5, Pd4, d7, e5 (4) – mat 2. ťahom) a č. 1447 (Balašov: b. Kd3, Ve7, Ja6, Jc5, Pe5 (5), č. Kd5, Pc6, d6 (3) – mat 2. ťahom) pokračuje naša jesenná dlhodobá riešiteľská súťaž dvoma dvojťažkami č. 1448 a č. 1449. Ich autorom je špecialista na miniatúrky – predčasne zosnulý ukrajinský šachový skladateľ maďarského pôvodu – Miklos Locker (6. 12. 1935 – 12. 7. 1974), pochádzajúci z Mukačeva.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 1430 (Taraba) z 8. júla 1995. Zdanlivé hry 1...d7~, d5! 2.Jd3, Vc4 mat. Rieši 1.Db8 hr. 2.D:b6 mat, 1...Jb~, Jd5 2.Jd3, Vc4 mat (1...Dc6(b7), V:a5 2.Vd2, Jb3 mat). Moderná Ruchlisova dvojťažka s malou chybou krásy na úvodníkovej hrozbe (A. Kalita, Bratislava). Zámena obrany typu Z–22–24 po predĺženej obrane s veľmi presnou analógiou v strategickej motivácii a samozrejmým antiduálom (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Zuzana Brtáňová, 962 04 Kriváň 433.

Riešenie problému č. 1431 (Taraba) z 8. júla 1995. Zdanlivé hry 1...Je~, Jc6+, Jd7+, Je:d3, Jc4(f7) 2.Jc6(Vd7), J:c6, V:d7, J:f3, Jc6 mat. Rieši 1.Dh8 hr. 2.D:e5 mat, 1...Jf~, Jd5, Jf:d3 2.Vd7, Jc6, J:f3 mat. Napriek bohatšiemu obsahu o niečo slabšie ako č. 1430, ale sama osebe veľmi dobrá práca (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Ing. Ladislav Krump, Lipová 8, 934 01 Levice.

Riešenie problému č. 1432 (Bakcsi) z 15. júla 1995. Zvodnosť 1.Vc8? hr. 2.Vc4 mat, 1...Sc7, f:e4 2.J3c5, Jb4 mat, viazne na 1...K:e4! Rieši 1.Vc2 hr. 2.Vc4 mat, 1...Sc3, f:e4, K:e4 2.J7c5, Jb6, J7c5 mat. Jednoduchá, ale zato moderná skladba (A. Kalita, Bratislava). Z–22–34 s využitím symetrie na jej dosiahnutie a asymetrie na rozlíšenie zvodnosti a riešenia (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Ing. Vladimír Chmola, Javornícka 2, 974 01 Banská Bystrica.


Vzad <<  >> Vpred