Prehľad šachových rubrík na Slovensku


Šachové rubriky v periodikách zohrávajú významnú úlohu v rozvoji kompozičného šachu. Skladateľom umožňujú publikovať svoje diela, riešiteľom dávajú často prvý podnet, aby sa oboznámili s podstatou a krásami kompozičného šachu, a verejnosť informujú o tom, čo sa v tejto oblasti deje. Na Slovensku bola v dávnejšej minulosti rubriková situácia zlá a podstatne sa zlepšila až v roku 1946, keď štartovala rubrika v denníku Práca. Po nej prevzala štafetu r. 1959 Smena a r. 1965 Pravda. Popri týchto základných rubrikách fungovali desiatky ďalších rubrík, niekedy celoslovenského, inokedy lokálneho zamerania. Niektoré z rubrík mali aj medzinárodný význam, keďže usporadúvali medzinárodné skladateľské súťaže: okrem Práce tu treba menovať najmä Hlas ľudu.

Na tejto webovej stránke postupne uverejníme viaceré významné slovenské rubriky, ale predovšetkým tie, ktoré pravidelne publikovali originálne skladby. Naším cieľom je poskytnúť materiál pre historickú evidenciu, ale aj inšpirovať začínajúcich autorov k tvorbe. Okrem toho príležitostne uverejníme aj niektoré iné materiály z kompozičného šachu, či už historické alebo aktuálne.

Ak by si túto stránku otvoril aj nebodaj nešachista, nemusí zúfať: pre neho tu máme pravidlá šachu tak, ako ich svojho času publikoval denník Pravda.

P.S. Ak sa v rubrikách vyskytli tlačové chyby, opravili sme ich bez osobitného upozornenia. V prípade nekorektných skladieb sme zachovali pôvodný stav, ibaže pri publikácii riešenia upozorňujeme na uverejnenie opravy. Tak isto sme neopravili prípadnú zastaranú odbornú alebo všeobecnú terminológiu, aby rubrika pôsobila čo najautentickejšie.  Šachové rubriky
Spolu: 13.277 diagramov

 

ukážka

Fakty ukončené (201 diagramov)

ukážka

Hlas ľudu ukončené (3068 diagramov)
  Čítanie o SSSR ukončené (10 diagramov)

ukážka

Horizont ukončené (141 diagramov)

ukážka

Ľud ukončené (334 diagramov)

ukážka

Pionierske noviny ukončené (28 diagramov)

ukážka

Podpoliansky strojár ukončené (28 diagramov)

ukážka

Práca ukončené (2303 diagramov)

ukážka

Pravda 26.5.2016 No.4098 (4601 diagramov)

ukážka

Slovenský denník ukončené (276 diagramov)

ukážka

Smena ukončené (418 diagramov)

ukážka

Smer ukončené (126 diagramov)

ukážka

SME r1999 / 2 – 405 (27 diagramov)

ukážka

Spišské hlasy r1982 / 001 – 015 (15 diagramov)

ukážka

Technické noviny ukončené (748 diagramov)

ukážka

Východoslovenské noviny r1973 / 001 – 030 (930 diagramov)

ukážka

Žilinský večerník ukončené (24 diagramov)
     Select your language to translate these webpages

Chcete vedieť, či sa táto stránka zmenila?
Nemusíte ju denne kontrolovať, stačí nižšie vložiť svoju e-mail adresu a stlačiť Stráž.
Služba www.woko.cz vám potom mailom pošle správu o jej zmene.


© Ivan Jarolín 2001 – 2016
Posledná zmena 26. 5. 2016 6:26