Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 12. 1973)


Problém č. 117

Miklós Locker

Mat 2. ťahom (5+2=7)Kontrolná notácia: bKa8 Dg6 Se3 Jb2 Pg2 (5), čKe5 Pc6 (2) – dvojťažka.

Výnimočné postavenie medzi rôznymi druhmi zámen zaujíma tzv. voľná zámena, ktorej princíp veľmi názorne vystihuje dnešná pozoruhodná práca jedného z najlepších svetových skladateľov miniatúrok – sovietskeho problémistu Mikuláša Lockera. Zvodník 1.Df7? tempo, 1...Ke6 2.Jc4 mat, 1...Ke4 2.De6 mat, viazne na 1...c5! Po správnom úvodníku sa zamenia obe obrany, no aj maty budú rôzne – teda sa voľne zamenia, z čoho vyplýva potom aj názov témy. Navyše v č. 117 sú oba maty zo zvodníka modelové a modelové budú aj po úvodníku a vytvárajú navzájom echo!

Riešenie problému č. 114 (Törngren). Po úvodníku 1.Dc4 hrozí 2.De2 mat, čierny pešiak e2 má štyri možnosti premeny na inú figúru: 1...e1J, e1D, e:d1J, e:d1D 2.De2, Dc2, Jf3, Sb4 mat. Téma premeny čierneho pešiaka na iné kamene doplnená témou blokovania poľa.


Vzad << >> Vpred