Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 4. 1973)


Problém č. 109

Miklós Locker

Šachmaty 1972

Mat 2. ťahom (6+1=7)Kontrolná notácia: bKg2 De7 Sd3 Jc3 Jf2 Pe6 (6), čKe5 (1) – dvojťažka.

Ukrajinská SSR má dnes širokú základňu šachových skladateľov. Nemalú zásluhu na tom má sovietska vláda, ktorá rozvoj tohto "duševného športu" finančne podporuje tak ako žiadna iná krajina na svete! V oblasti dvojťahových miniatúrok vyniká najmä skupina problémistov, sústredená okolo Mikuláša Lockera. V dnešnej ukážke z jeho tvorby si všimnite zvodník 1.Jcd1. Ak porovnáte všetky maty, ktoré vzniknú po správnom úvodníku, objavíte okrem zámeny dvoch matov aj zámenu dvoch obrán (tzv. tému Ruchlis). Riešenie zašlite do 20. mája t. r. na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 106 (Szentgyörgyi). "Biely na ťahu": 1...K:f7 2.Sg8 mat. Nejde 1.f8D(V)? pat, 1.f8J? Kf7! Preto 1.f8S Kf7 2.De7 mat. Typický šachový oriešok.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Fridolin Krumal, Březolupy a Ing. Anton Hagara, Bojnice.


Vzad << >> Vpred